מודעה לאזכרה

1. במלאת שלושים לפטירתו של (שורת פתיחה למודעה)
2. אבינו היקר (שורת תואר לנפטר)
3. ד"ר משה כהן ז"ל (שורת תואר ושם הנפטר)
4. בן רחל וחיים (שורת שמות ההורים)
5. האזכרה תתקים ביום שני (שורת יום האזכרה)
6. כ"ז בשבט תשס"ה (27/02/1922) בשעה 14:00 (שורת תאריך האזכרה )
7. בבית עלמין ירקון נפגש בשער השלום (שורת מקום האזכרה ומקום מפגש)
8. המשפחה (שורת חתימה)