מחירי ומידות מודעות אבל גלובס

כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון?


נא לשלוח את טקסט המודעה ולבחור גודל ונשיב עיצוב של המודעה לאישור.
אנא ציינו באימייל באיזה תאריך תרצו שהמודעה תתפרסם!
בנוסף:
א. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.
ב. נשלח לכם תמונה של המודעה לפרסום בפייסבוק.
ג. אם תבקשו, נשלח לכם קובץ להדפסת מודעת אבל במדפסת הביתית.

במידה ותרצו הצעת מחיר לפרסום בעיתון נוסף, נשמח לסייע!
אינטש 515 ש"ח
3 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 3.8 ס"מ – 1,545 ש"ח
4 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 2,060 ש"ח
5 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 2,575 ש"ח
6 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 3,090 ש"ח
6 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 3,090 ש"ח
7 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 3,605 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 3,863 ש"ח
8 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 4,120 ש"ח
9 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 4,635 ש"ח
10 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 5,150 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 5,408 ש"ח
12 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 6,180 ש"ח
12 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 6,180 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 6,953 ש"ח
14 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובהן 8.9 ס"מ – 7,210 ש"ח
15 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 7,725 ש"ח
16 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 8,240 ש"ח
18 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 9,270 ש"ח
18 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 15.2 ס"מ – 9,270 ש"ח
20 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 10,300 ש"ח
20 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, 10.2 גובה ס"מ – 10,300 ש"ח
25 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 12,875 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, גובה 14.0 ס"מ – 14,163 ש"ח
52 אינטש ׁ(חצי עמוד): רוחב שמונה טורים 25.6 ס"מ,  גובה 6.5 אינטש 16.5 ס"מ – 26,780 ש"ח
54 אינטש: רוחב שישה טורים 19.2 ס"מ, גובה 9 אינטש 22.86 ס"מ –  27,810 ש"ח
108 אינטש (עמוד שלם): רוחב שמונה טורים 25.6 ס"מ, גובה 13.5 אינטש, 34.29 ס"מ – 55,620 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. מודעות שמאושרות עד השעה 12:00 יופיעו בעמודי החדשות. מודעות המאושרות בין 12:00 ל 15:00 יופיעו בעמודי המכרזים. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.