מחירי ומידות מודעות אבל המבשר יום חול

קבלו חינם:
א. קובץ של המודעה לשיתוף בפייסבוק.
ב. קובץ להדפסת מודעת האבל במדפסת הביתית.
ג. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.

המבשר ימי חול כולל מעמ
אינטש 315.9 ש"ח
3 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 1.5 אינטש 3.8 ס"מ – 948 ש"ח
4 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ – 1,264 ש"ח
5 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 1,580 ש"ח
6 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 1,895 ש"ח
6 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ – 1,895 ש"ח
7 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 2,211 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 2,369 ש"ח
8 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ – 2,527 ש"ח
9 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 2,843 ש"ח
10 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 3,159 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 3,317 ש"ח
12 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ – 3,791 ש"ח
12 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 3,791 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ – 4,265 ש"ח
14 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 4,423 ש"ח
15 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 4,739 ש"ח
16 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ – 5,054 ש"ח
18 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ – 5,686 ש"ח
18 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.4 ס"מ, גובה 6 אינטש 15.2 ס"מ – 5,686 ש"ח
20 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.6 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 6,318 ש"ח
20 אינטש: רוחב חמישה טורים 15.8 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ – 6,318 ש"ח
25 אינטש: רוחב חמישה טורים 15.8 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 7,898 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב חמישה טורים 15.8 ס"מ, גובה 5.5 אינטש 14.0 ס"מ – 8,687 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי.אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.