מחירי ומידות מודעות אבל מעריב שישי וערב חג

כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון?

קבלו חינם:
א. קובץ של המודעה לשיתוף בפייסבוק.
ב. קובץ להדפסת מודעת האבל במדפסת הביתית.
ג. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.

אינטש 1170 ש"ח
3 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 3.8 ס"מ – 3,510 ש"ח
4 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה: 5.08 ס"מ – 4,680 ש"ח
5 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 5,850 ש"ח
6 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 7,020 ש"ח
6 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ גובה: 5.08 ס"מ – 7,020 ש"ח
7 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 8,190 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 8,775 ש"ח
8 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 9,360 ש"ח
9 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 10,530 ש"ח
10 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 11,700 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 12,285 ש"ח
12 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 14,040 ש"ח
12 אינטש: רוחב 12.6 ס"מ גובה: 7.6 ס"מ – 14,040 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 15,795 ש"ח
14 אינטש: רוחב: 12.6 ס"מ גובה: 8.9 ס"מ – 16,380 ש"ח
15 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 17,550 ש"ח
16 אינטש: רוחב: 12.6 ס"מ גובה: 10.2 ס"מ – 18,720 ש"ח
18 אינטש: רוחב: 12.6 ס"מ גובה: 11.4 ס"מ – 21,060 ש"ח
18 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 15.2 ס"מ – 21,060 ש"ח
20 אינטש: רוחב: 12.6 ס"מ גובה: 12.7 ס"מ – 23,400 ש"ח
20 אינטש: רוחב: 15.9 ס"מ גובה: 10.2 ס"מ – 23,400 ש"ח
25 אינטש: רוחב 15.9 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 29,250 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב: 15.9 ס"מ גובה: 14.0 ס"מ – 32,175 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. מודעות האבל ממוקמות בעיתון בסוף עמודי החדשות. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.