מחירי ומידות מודעות אבל Jerusalem Post יום חול

כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון?


קבלו חינם:

א. קובץ של המודעה לשיתוף בפייסבוק.
ב. קובץ להדפסת מודעת האבל במדפסת הביתית.
ג. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.

Jerusalem Post ימי חול כולל מעמ
אינטש 561.6 ש"ח
3 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 3.8 ס"מ – 1,685 ש"ח
4 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 2,246 ש"ח
5 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 2,808 ש"ח
6 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 3,370 ש"ח
6 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 3,370 ש"ח
7 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 3,931 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 4,212 ש"ח
8 אינטש: רוחב 9.05 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 4,493 ש"ח
9 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 5,054 ש"ח
10 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 5,616 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 5,897 ש"ח
12 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 6,739 ש"ח
12 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 6,739 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 7,582 ש"ח
14 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 7,862 ש"ח
15 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 8,424 ש"ח
16 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 8,986 ש"ח
18 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 10,109 ש"ח
18 אינטש: רוחב 13.8 ס"מ, גובה 15.2 ס"מ – 10,109 ש"ח
20 אינטש: רוחב 18.6 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 11,232 ש"ח
20 אינטש: רוחב 23.3 ס"מ, 10.2 גובה ס"מ – 11,232 ש"ח
25 אינטש: רוחב 23.3 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 14,040 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב 23.3 ס"מ, גובה 14.0 ס"מ – 15,444 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.